Изкуството да управляваш себе си

Жизненият път на всеки човек е индивидуален и всеки има собствено разбиране за успех. Ние в никакъв случай не даваме готови рецепти за щастие. Нашата задача е да ви научим да реализирате своите желания.

Съществува огромна разлика между илюзията и действителния успех. Целта на тренинга е да ви направи независими от външните обстоятелства и външните атрибути на успеха, които могат да бъдат изгубени във всеки един момент. Да ви превърне в Мастер, който със своята Сила генерира Полето на Успех около себе си, където и да се намира. Мастер, който при всички обстоятелства може да постигне това, което иска. Който може от каквито и да е парченца реалност да сътвори своя свят и да го превърне в пространството на собствената му игра.

Програма на тренинга:

  1. Основни жизнени стратегии и тяхната връзка с конфигурацията на енергийното тяло на човека.
  2. Значение на стереотипите и зоната на комфорта в живота на човек. Балансът комфорт-дискомфорт като условие за развитие.
  3. Нашето тяло – инструмент за познанието на света и източник на енергия за реализиране на нашите цели.
  4. Структура на личността. Запознанството с Вътрешните ни Играчи.
  5. Възстановяване на цялостността на енергийния каркас на тялото. Използване на резонансни технологии.
  6. Преодоляване на страховете като ограничаващи вътрешни бариери.
  7. Технология на работа със желанията.
  8. Значение на енергията на сексуалността в личното развитие.
  9. Практики на енергийна интеграция. Създаване на  екип от Вътрешните ни Играчи.
  10. 10. Създаване на вътрешното ядро на силата.

Резултати след тренинга:

Повишаване на увереността в себе си, придобиване на емоционална  устойчивост.  Премахване на ограничаващи убеждения, разширяване на съзнанието.  Набиране на лична сила за преминаване на ново квантово ниво на развитието.Увеличаване на влиянието върху другите. Засилване на интуицията. Поява на творчески способности. Управление на външните обстоятелства чрез промяна и фиксация на нужните ни вътрешни състояния.

Този курс е първата стъпка в посока създаване на собствената ни реалност.

Направете я!

За записване sveniko@abv.bg

Разписание