Тренинг „Аз съм Лидер!”

Колко ни се иска да живеем друг живот! Да имаме всичко, което искаме, да правим всичко, което пожелаем и когато го поискаме. А възможно ли е това? За нас – такива, каквито сме сега – обикновени, анонимни – Не за съжаление. Защо?

Защото, за да имаш и постигаш повече,  трябва да станеш друг. Да станеш ЛИДЕР.


Кой е Лидерът? Лидерът – това е този, когото забелязват, който върви с лекота през живота, този, пред когото се отварят всички врати. А изгодно ли е да бъдеш лидер? Да – безусловно. Но да бъдеш Лидер, това означава още и отговорност, рискове, голям разход на енергия. Готови ли сте за това? Ако отговорът е да – то този тренинг е точно за Вас.

Лидерите раждат ли се такива или се възпитават? Това е вечен спор и повод за оправдание за тези, които не са лидери. „Провървяло му е – той се е родил такъв!” казват някои и могат да продължат да проспиват живота си, да се оплакват от съдбата, от обстоятелствата, да търсят виновните извън себе си.

Все пак всеки човек има право на избор – да спи или да се събуди. Този тренинг е за онези, които са решили да се разбудят и да вървят напред. И не е важно какъв си се родил – ако искаш да бъдеш лидер, то можеш да станеш лидер. Като се научиш как един път, ще ползваш дивидентите цял живот.

Лидер – това е този, който сам сътворява живота си.

В програмата на тренинга са включени:

  1. Дефиниция на лидерството. Кой има право да бъде прав. Изгодно ли е да бъдеш лидер
  2. Основи на управлението. Закони на лидерството – защо са необходими лидерите
  3. Качества на лидера. Какво точно е различното между обикновения човек и лидера.
  4. Работа с тялото. Осанка. Повишаване на гъвкавостта и подвижността. Умения да се разкрепостиш и да се освободиш от мускулните блокажи. Управление на мимиката – усмивката на лидера.
  5. Енергетиката на победителя или как да увеличим личната си сила. Работа с чакрите и ефирното тяло.
  6. Миналото оставяме в миналото. Работа с енергийни блокажи. Премахване на неизгодните за нас парадигми на поведение. Самоанализ.
  7. Харизматичност. Работа с емоциите.
  8. Влияние върху другите. Разширяване на територията на влияние. Подобряване на възприятията и осъзнатостта.

Продължителност на тренинга – 2 дни по 4 часа. Този тренинг е първа част на програмата „Лидерство и управление”, която включва пет модула по 8 часа.

Програмата „Лидерство и управление” е изцяло с практическа насоченост. Излизате с придобити умения, а не с пасивни знания. По време на тренинга се използват авторски методики и енерго-информационни технологии, което помага за бързото и качествено постигане на необходимото състояние, както и за повишаване на чувствителността и енергийното ниво на участниците.

Резултатите след приключването на пълната програма са постигане на личностна промяна, която ще доведе до по-висок социален статус и подобряване на материалното благосъстояние. Изработват се навици за управление на произволни групи, умение за справяне с различни ситуации. Подобрява се емоционалната устойчивост и увереността в себе си. Развива се харизматичност и умение да бъдеш привлекателен за другия пол. Програмата има и положително влияние върху здравето на участниците – справя се със синдрома на хроничната умора и се повишава общия тонус.