FAQ

Често задавани въпроси

Издава ли школата дипломи?

Не, не издава, и оценки не пише. Критерий за успешно завършване се явяват вашите постижения в рeaлния живот.

Колко време отнема процеса на обучение?

Основната програма е предназначена за една година. Сесиите се провеждат приблизително на всеки 2 месеца. Между сесиите се предлагат индивидуални консултации и по желание съвместна групова работа. Резултатите, които можете да очаквате при минаване на основната програма, можете да видите тук.

Мога ли да се откажа от обучението във всеки един момент?

Да, можете. Личностното развитие се явява изцяло ваше лично дело.

Има ли продължение на програмата?

Да, има. Процесът на развитие в рамките на един живот е безкраен, и ние също се развиваме заедно с вас.

Какви допълнителни възможности предлага школата?

Освен основната програма, авторите са създали и програмата „Лидер”. Тя е особено подходяща за хора, заемащи мениджърски позиции и желаещи да подобрят ефективността на своето управление. Освен това, програмата представлява интерес и за младите хора, които се интересуват не просто от работа, а от реален кариерен ръст в която и да е организация.

С какво е най-добре да се започне?

Най-добре е да се започне с базовия курс. Той се състои от семинарa „Практическа екстрасензорика”, „Първи цикъл – работа със своята личност” и семинарa „Освобождаване на собствената ни жизнена енергия – работа със страхове”. Тази комбинация се явява най-подходяща за начинаещи и гарантира положителни резултати практически веднага, дори още по време на обучението.