„Аз и другите” – Второ ниво от лидерската програма

И така, вие сте Лидер! Завършили сте първия тренинг от програмата и сте започнали нов живот. Вие сте пълни с енергия, имате отличен тонус, чувствате, че всичко в този живот става достъпно за вас. И започвате да живеете и да действате като лидер.

Ами другите? Тези, които ви обкръжават в живота? Те съгласни ли са да ви приемат в новата ви роля или не? Отговорът – не винаги. За това сме посветили второ ниво от лидерската ни програма на това как да се научите да бъдете ефективни лидери във взаимоотношенията ви с околните.

Програма на семинара:

  1. Усвояване на новия стил на живот. Увеличаването на енергията води до необходимост от разширяване на територията и усложняване на ежедневните задачи. Разширяване на границите на позволеното. Приучаваме света да реагира на нас правилно. Формулата „ще го направя”.
  2. Преодоляване на инерцията на предишния коловоз. Наблюдение за състояние на възврат в предишен договор и връщането на лидерското състояние чрез спиране. Организация, създаване, внедряване и поддържане на новия договор. Създаване на вътрешната команда. Подвиг всеки ден.
  3. Поставяне на собствени цели, определяне на приоритети, планиране – начин за освобождаване на допълнителна енергия и време. „Не прави това, което може да не се прави”. Квадрант на приоритетите. Енерго-информационен аспект на поставянето на целите.
  4. Комуникиране с другите чрез призмата на вашата цел. Разнообразни стратегии за мотивация. Привличане на енергията на другите за постигане на вашите цели. Преодоляване на конфликти като инерция на старите навици. Емоционален контрол.
  5. Анализ на действията. Какво съм направил, какво се е получило и защо се е получило. Лидерски начин на мислене. Работа  с намеренията. Да бъдеш – да правиш – да получаваш. Точките на залепване на лидера. Как да преодолеем собствените ограничения.

Продължителност на семинара – два дена по 3,5 часа.