Родители и деца – как да построим правилни взаимоотношения в семейството

За кого е този тренинг? – За всеки, който иска да изгради доверителни и ползотворни взаимоотношения с децата и родителите си.

По време на тренинга вие ще работите в две насоки:

  • Изграждане на конструктивни и доверителни взаимоотношения с децата ви.
  • Премахването на своите детски програми, които са се превърнали в ограничаващи убеждения и ви пречат да постигнете по-добри резултати в живота си.

Какви резултати ви очакват след тренинга (по отзивите на предишни участници):

  1. Хармонизация на вашите взаимоотношения с близките ви – родители, деца, съпрузи.
  2. Умение с лекота да разрешавате конфликти между вас и децата.
  3. Подобряване на комуникация между всички членове на семейството.
  4. Установяване на доверителни взаимоотношения с децата ви.
  5. Нови възможности за вашето развитие.

И много други ефекти, които няма как да опиша….защото те надхвърлиха нашите очаквания след  като проведохме  за първи път тренинга.