И още веднъж за договорите и за игрите, които играем

Разговаряхме с един младеж, той ме консултираше по повод моя сайт. Когато изяснихме какво му липсва, аз го помолих да направи промените, които ми предложи. Обаче нещо го смути. Сбръчка чело и каза, по-скоро на себе си: „Нещо не е както трябва”. После след няколко минути ми каза: „Разбираш ли, трудно ми е да се превключа от ролята на консултант в ролята на изпълнител на проект – в различните роли мисля по различен начин…”

И изведнъж ме осени – точно това наричаме различни договори. Когато той ме консултира, той е в позицията на експерт, а когато е в ролята на изпълнител – аз командвам парада.

Ние и двамата бяхме потресени от това откритие. Какво всъщност е договор? Това е съгласие на взаимодействие между две страни. И има договори, които можем да наречем типични, които са прописани в колективното безсъзнателно и договори, които възникват при конкретно взаимодействие между две страни. И не е важно дали става въпрос за организации или отделни хора.

И когато общуваме с един и същи човек в различни пространства, например в живота сме приятели, а на работа – един е подчинен, а другия е началник, то ние смесваме различни договори и възниква дискомфортно състояние, което дори може да прерасне в конфликт.

Често чуваме подобни коментари: „Беше нормален човек, стана шеф и започна да вири нос.” Просто е встъпил в сила нов договор, а ние продължаваме да се държим за стария и от това страда и работата и взаимоотношенията.

Как правилно се градят взаимоотношения в подобни ситуации? Като за начало трябва да се осъзнаят границите на договора и да има взаимно съгласие да не се пресичат тези граници. На работа сме служители, а извън работа – приятели. И аз като служител и твой началник мога да те накажа, че не си свършил определен обем работа. Но аз наказвам служителя, а не приятеля, и след работа можем да излезем и да се забавляваме. Защото извън работа, ние сме приятели. Това не е толкова лесно, изисква се висока култура на общуване. Това трябва да се научи. Това е тази част от общуването, на която се отделя много малко внимание, а именно тази част се явява основата на всички конфликти, в които участваме.