Здраво тяло – здрав дух.

А вярно ли e обратното? Оказва се, че да. Поне така твърдят последните изследвания в тази област. В нашумелия филм „Тайната” показват, че именно мислите ни формират нашата реалност. В медицинските книги можем да прочетем, че 80 % от заболяванията се дължат на психо-соматични причини. Също така има много описани случаи, в които хора, страдащи от сериозни болести, се възстановяват, след като повярват, че са здрави.

Човек живее едновременно в няколко свята. Аз ще разгледам само четири от тях:

  • Физически свят (нашето любимо физическо тяло)
  • Сензорен свят (светът на нашите емоции, страсти и чувства)
  • Интелектуален свят (светът на нашия разум, на нашите мисли)
  • Духовен свят (светът на нещо, което излиза от рамките на социума)

И когато ние говорим за така наречения здравословен живот, ние често пропускаме момента, че става въпрос не само да поддържаш във форма своето физическо тяло, но и останалата –  невидимата част.

За да разширете своите възможности в тази област ви каня да се запознаете с програмата на школата „Майсторството на Играчите”, която ще ви помогне да развитие своята сензитивност и чувствителност, да разнообразите своите модели на мислене и да се научите сами да управлявате живота си.

Въвеждащия семинар от програмата на школата „Практическа екстрасензорика” ще се състои декември 2010 г.

Запишете се сега на телефон 0887-865-664 или e-mail sveniko@abv.bg